MCCB (APTOMAT) 3 POLES

Giá:

<p– MCCB LS ABN-3P series là thiết bị đóng cắt kinh tế.

– Dải dòng từ 15 đến 800A.

– Ứng dụng MCCB LS ABN-3P: Sử dụng để đóng, mở mạch điện áp thấp và bảo vệ dường dây tự động khi có quá tải hoặc ngắn mạch.

– MCCB LS ABN-3P series là thiết bị đóng cắt kinh tế.

– Dải dòng từ 15 đến 800A.

– Ứng dụng MCCB LS ABN-3P: Sử dụng để đóng, mở mạch điện áp thấp và bảo vệ dường dây tự động khi có quá tải hoặc ngắn mạch.
MCCB (APTOMAT) 3 POLES

Model Dòng Đnh Mc(A) Dòng Ct(kA)
ABE33b 5-10-15-20-30A 2.5
ABS33b 10-15A-20-30A 7.5
ABE53b 10-15-20-30-40-50A 7.5
ABS53b 10-15-20-30-40-50A 14
ABN53c 15-20-30-40-50A 18
 ABS53c 15-20-30-40-50A 22
 ABH 53b 20-30-40-50A 25
 ABL53a 30A-50A 65
ABE63b 60A 7.5
ABS63b 60A 14
ABN63c 60A 18
ABE103b 20-30-40-50-60-75-100A 14
ABN103c 15,20,30,40,50,60,75,100A 22
ABS103b  15A-20-30-40-50-60-75A-100A 25
ABH 103b  20-30-40-50-60A-75-100A 35
ABS 103c 15,20,30,40,50,60,75,100,125A 42
ABL103a 75A-100A 65
 ABE203b 125-150-175-200-225A 18
ABS203b 125-150-175A-200-225A 25
ABN203c 100,125,150,175,200,225,250A 30
ABH203b 125-150-175-200A-225A 32
ABS203c 150,175,200,225,250A 45
ABL203a 150A 65
ABE403b 250-300-350-400A 30
ABS403b 250-300-350-400A 42
ABN403c 250-300-350-400A 42
ABH403b 250-300-350-400A 50
 ABS403c 250-300-350-400A 65
ABL403b 250-300-350-400A 65
ABE803b 500-600A 42
ABE803b 800A 45
ABN803c 500-630A 45
ABN803c 800A 45
ABS803b 500-600A 65
 ABS803b 800A 65
ABS803c 500-630A 75
ABS803c 800A 75
ABS1003b 1000A 65
ABS1203b 1200A 65