Bộ lọc hơi Airtac G Series

Giá:

Để biết được thông tin về giá và chiết khấu của sản phẩm xin vui lòng liên hệ với chúng tôi
AIM Automation machine Industrial .Company .LTD .CO
♦ VPGD: Số 445 Lý Thường Kiệt, P. Lê Hồng Phong, TP.Phủ Lý, Hà Nam
    HOTLINE: 0226.358.66.99
• Cửa Hàng Số 1: Số 15, đường Trần Văn Chuông, TP.Phủ Lý, Hà Nam
   SĐT: 0226.3.600.568
   Email: aimvn.aim@gmail.com
• Cửa Hàng Số 2: Chân cầu vượt Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam
   SĐT: 097.507.1555
   Email: aimvn.aim@gmail.com

 

MÃ HÀNG TÊN HÀNG PORT SIZE ÁP SUẤT
GFR200-06 BỘ LỌC CHỈNH ÁP 1/8” 0.15 – 0.9 MPa
GFR200-08 BỘ LỌC CHỈNH ÁP 1/4” 0.15 – 0.9 MPa
GFR300-08 BỘ LỌC CHỈNH ÁP 1/4” 0.15 – 0.9 MPa
GFR300-10 BỘ LỌC CHỈNH ÁP 3/8” 0.15 – 0.9 MPa
GFR300-15 BỘ LỌC CHỈNH ÁP 1/2” 0.15 – 0.9 MPa
GFR400-10 BỘ LỌC CHỈNH ÁP 3/8” 0.15 – 0.9 MPa
GFR400-15 BỘ LỌC CHỈNH ÁP 1/2” 0.15 – 0.9 MPa
GFR600-20 BỘ LỌC CHỈNH ÁP 3/4” 0.15 – 0.9 MPa
GFR600-25 BỘ LỌC CHỈNH ÁP 1” 0.15 – 0.9 MPa
GFC200-06 BỘ LỌC ĐÔI 1/8” 0.15 – 0.9 MPa
GFC200-08 BỘ LỌC ĐÔI 1/4” 0.15 – 0.9 MPa
GFC300-08 BỘ LỌC ĐÔI 1/4” 0.15 – 0.9 MPa
GFC300-10 BỘ LỌC ĐÔI 3/8” 0.15 – 0.9 MPa
GFC300-15 BỘ LỌC ĐÔI 1/2” 0.15 – 0.9 MPa
GFC400-10 BỘ LỌC ĐÔI 3/8” 0.15 – 0.9 MPa
GFC400-15 BỘ LỌC ĐÔI 1/2” 0.15 – 0.9 MPa
GFC600-20 BỘ LỌC ĐÔI 3/4” 0.15 – 0.9 MPa
GFC600-25 BỘ LỌC ĐÔI 1” 0.15 – 0.9 MPa
GC200-06 BỘ LỌC 3 1/8” 0.15 – 0.9 MPa
GC200-08 BỘ LỌC 3 1/4” 0.15 – 0.9 MPa
GC300-08 BỘ LỌC 3 1/4” 0.15 – 0.9 MPa
GC300-10 BỘ LỌC 3 3/8” 0.15 – 0.9 MPa
GC300-15 BỘ LỌC 3 1/2” 0.15 – 0.9 MPa
GC400-10 BỘ LỌC 3 3/8” 0.15 – 0.9 MPa
GC400-15 BỘ LỌC 3 1/2” 0.15 – 0.9 MPa
GC600-20 BỘ LỌC 3 3/4” 0.15 – 0.9 MPa
GC600-25 BỘ LỌC 3 1” 0.15 – 0.9 MPa
GL200-06 BỘ CẤP NHỚT 1/8” 0.05 – 0.9 MPa
GL200-08 BỘ CẤP NHỚT 1/4” 0.05 – 0.9 MPa
GL300-08 BỘ CẤP NHỚT 1/4” 0.05 – 0.9 MPa
GL300-10 BỘ CẤP NHỚT 3/8” 0.05 – 0.9 MPa
GL300-15 BỘ CẤP NHỚT 1/2” 0.05 – 0.9 MPa
GL400-10 BỘ CẤP NHỚT 3/8” 0.05 – 0.9 MPa
GL400-15 BỘ CẤP NHỚT 1/2” 0.05 – 0.9 MPa
GL600-20 BỘ CẤP NHỚT 3/4” 0.05 – 0.9 MPa
GL600-25 BỘ CẤP NHỚT 1” 0.05 – 0.9 MPa
GR200-06 BỘ CHỈNH ÁP 1/8” 0.05 – 0.9 MPa
GR200-08 BỘ CHỈNH ÁP 1/4” 0.05 – 0.9 MPa
GR300-08 BỘ CHỈNH ÁP 1/4” 0.05 – 0.9 MPa
GR300-10 BỘ CHỈNH ÁP 3/8” 0.05 – 0.9 MPa
GR300-15 BỘ CHỈNH ÁP 1/2” 0.05 – 0.9 MPa
GR400-10 BỘ CHỈNH ÁP 3/8” 0.05 – 0.9 MPa
GR400-15 BỘ CHỈNH ÁP 1/2” 0.05 – 0.9 MPa
GR600-20 BỘ CHỈNH ÁP 3/4” 0.05 – 0.9 MPa
GR600-25 BỘ CHỈNH ÁP 1” 0.05 – 0.9 MPa
GF200-06 BỘ LỌC HƠI 1/8” 0.15 – 0.9 MPa
GF200-08 BỘ LỌC HƠI 1/4” 0.15 – 0.9 MPa
GF300-08 BỘ LỌC HƠI 1/4” 0.15 – 0.9 MPa
GF300-10 BỘ LỌC HƠI 3/8” 0.15 – 0.9 MPa
GF300-15 BỘ LỌC HƠI 1/2” 0.15 – 0.9 MPa
GF400-10 BỘ LỌC HƠI 3/8” 0.15 – 0.9 MPa
GF400-15 BỘ LỌC HƠI 1/2” 0.15 – 0.9 MPa
GF600-20 BỘ LỌC HƠI 3/4” 0.15 – 0.9 MPa
GF600-25 BỘ LỌC HƠI 1” 0.15 – 0.9 MPa